خانواده آبی
پروژه
  • طراحی فلایرهای تبلیغاتی و کیسه های حمل محصول
توضیحات

شرکت خانواده آبی، تقریبا بزرگترین وارد کننده ماهی سالمون به کشور ایران است. این شرکت در زمینه طراحی فلایرهای تبلیغاتی خود و همچنین کیسه های تبلیغاتی حمل محصول با یعقوبیان همکاری نموده است.

شایان ذکر است که این شرکت بنا بر تغییرات عمده در استراتژی خود، هم اکنون با نام سالمون ایران فعالیت می کند.

مشاوره بدون زحمت

به اندازه نوشیدن یک قهوه یا چای، گپ و گفتی دوستانه در مورد نیازهای شما برای رشد تجارت یا فعالیت حرفه ای خود با ما وقت بگذارید. بی صبرانه منتظر تماس از سمت شما هستیم.