مهدی جناب زاده
پروژه
  • طراحی وب سایت مهندس مهدی جناب زاده طراح و معمار
توضیحات

مهندس مهدی جناب زاده، معماری خلاق با دانش روز است که برای نمایش و ارائه فعالیتهای خود نیاز به یک وب سایت داشت و بنا بر همین نیاز همکاری میان او و یعقوبیان شکل گرفت. جناب زاده توانسته است با تلاشهای خود تغییرات جالبی در شهرک خانه کرج ایجاد نماید که از این نظر و بجهت بروزرسانی بافت معماری این شهرک قابل تحسین است. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با وی و فعالیتهایش از وب سایت او بازدید کنید.

مشاوره بدون زحمت

به اندازه نوشیدن یک قهوه یا چای، گپ و گفتی دوستانه در مورد نیازهای شما برای رشد تجارت یا فعالیت حرفه ای خود با ما وقت بگذارید. بی صبرانه منتظر تماس از سمت شما هستیم.