شرکت کاوش
شرکت کاوش
پروژه
  • طراحی وب سایت شرکت کاوش
  • طراحی لوگو
  • طراحی هویت سازمانی
  • طراحی غرفه نمایشگاهی
  • تبلیغات محیطی
توضیحات

شرکت مجریان شبکه کاوش، از شرکتهای مجرب در زمینه اجرای شبکه و هوشمندسازی ساختمان است. مدیران جوان این شرکت، آقای حلوائی و سنائی، برای طراحی مجدد لوگو و هویت سازمانی خود با یعقوبیان همکاری کردند. نتیجه تجربه همکاری در این زمینه، طراحی وب سایت، طراحی غرفه نمایشگاهی و طراحی گرافیک تبلیغات محیطی شرکت کاوش گردید.

این شرکت رشد بسیار قابل توجهی در زمینه فعالیت خود داشته است. یعقوبیان امیدوار است که همچنان شاهد پیشرفت هر روزه مجموعه کاوش باشد تا از همراهی دوستانه یکدیگر بهره ببرند.

شرکت کاوش

مشاوره بدون زحمت

به اندازه نوشیدن یک قهوه یا چای، گپ و گفتی دوستانه در مورد نیازهای شما برای رشد تجارت یا فعالیت حرفه ای خود با ما وقت بگذارید. بی صبرانه منتظر تماس از سمت شما هستیم.